Toeristenbelasting in Meierijstad

Sinds 2017 zijn wij reeds in overleg met de gemeente inzake afschaffing van de toeristenbelasting en/of vastleggen van een regeling waarbij de administratieve lastendruk en dus ook de bijkomende kosten voor ons als ondernemers kunnen worden geminimaliseerd. Op 27 november 217 hebben wij als VRM dan ook bijgaande brief (zie pdf) gestuurd aan de raad van Meierijstad.

Dankzij onze inspanningen hebben wij, in goed overleg met de gemeente Meierijstad, de toeristenbelasting voor de kampeerbedrijven kunnen terug brengen van € 1,70 in Sint- Oedenrode naar € 1,00 pp in heel Meierijstad, waarbij tevens alle campings kunnen opteren voor een forfaitaire heffing. Door het gebruik van de forfaitaire heffing worden de administratieve lasten van een dagelijkse controle van overnachtende gasten voor de ondernemer overbodig.

De letterlijke regels van de toeristenbelasting

kunt u vinden op de site van de gemeente.

Daarnaast vind u de verordening van 2019 in pdf.

Aangezien de uitleg in de verordening niet helemaal duidelijk is hebben wij als VRM nog

diverse gesprekken gevoerd om duidelijkheid te verkrijgen inzake de forfaitaire heffing,

waarbij wij de volgende aanvullende afspraak op papier hebben vastgelegd:

Beste heer/mevrouw,

 

Ter info:

 

Bij overnachtingen op een (mini)camping in Meierijstad is de exploitant van de camping € 1,00 per persoon per nacht  aan toeristenbelasting verschuldigd. Kinderen tot 13 jaar zijn daarbij vrijgesteld.

 

Doch de exploitant van de camping kan er met ingang van belastingjaar 2019 ook voor kiezen om in plaats van telkens een bedrag per persoon per overnachting af te dragen het vaste forfait toeristenbelasting (€ 100,-- zijnde 50 nachten maal 2 personen à  € 1,-) als een jaarlijkse afkoop toeristenbelasting per standplaats  (vast, seizoen, toeristisch enz.)  toe te passen. Bij dit forfait geldt de vrijstelling voor kinderen tot 13 jaar en voor ingezetenen van de gemeente Meierijstad uiteraard niet.

 

Die keuze is dan aan campingexploitant zelf.

 

Met vriendelijk groet,

De heffings-en invorderingsambtenaar,

Drs. A.A.B. de Beer

 

Gemeente Meierijstad

Stadhuisplein 1 - 5461KN Veghel - www.meierijstad.nl - info@meierijstad.nl - tel 14 0413

Wij hopen onze leden hiermee van dienst te zijn.

Bestuur VRM