DEELNEMENDE LEDEN

Onderstaand vindt u een overzicht van de recreatiebedrijven die lid zijn van de Verenigde Recreatieondernemers in Meierijstad. De recreatiebedrijven zijn bestemd voor verschillende groepen;

kamperen in Meierijstad, verblijfsaccommodaties in Meierijstad en logiesverblijven in Meierijstad.

Bij de bedrijven vindt u ook een directe link naar de eigen website van het betreffende bedrijf.

De Verenigde Recreatieondernemers in Meierijstad (afgekort VRM) zet zich in

voor alle verblijfsrecreatie ondernemers in Meierijstad. 

Bent u een recreatieondernemer met een verblijfsaccommodatie in Meierijstad, en nog geen lid van onze vereniging?

Meld u dan ook bij ons aan. Samen staan we sterk !

De VRM wordt tevens ondersteund, erkend en gedragen door de RECRON en de  VeKaBo