Welkom op de site van de

Verenigde Recreatieondernemers

uit Meierijstad

De VRM zet zich in voor het belang van de verblijfsrecreatieondernemers in Meierijstad.

1/3

Doelstelling van de VRM is om alle verblijfsrecreatieondernemers te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen

voor alle zaken welke direct en indirect betrekking hebben op het gebied van recreatie en toerisme.